آموزش بافت جوجه اردک زیبا

عروسک‌های زیبا برای فرزندتان بدوزید

عروسک‌های بافتنی برای بازی کودکان مناسب‌تر و سالم‌تر هستند زیرا از کاموا درست می‌شوند و حساسیت زا نیستند. همچنین به راحتی می‌توانید آن‌ها را بشویید. در اینجا آموزش بافت جوجه اردک به صورت کامل یاد داده شده است.

روش بافت جوجه اردک (قسمت سر و بدن)

برای بافت بدن جوجه ۱۶ دانه سر می‌اندازیم و در رج اول قبل از هر دانه یه ژته می‌گیریم. به این ترتیب دانه‌های بافت دو برابر می‌شود. سپس شروع کنید به ساده بافی و ۱۱ رج ساده ببافید.

جوجه اردک

بعد از ۱۱ رج ساده بافی شروع کنید در هر طرف هر رج، یک دانه کم کنید. یعنی دو دانه در ابتدا و انتهای رج را با هم یکی کنید. آنقدر این کار را ادامه بدهید تا اینکه ۲۰ دانه در رج باقی بماند.

جوجه اردک

اکنون بدن جوجه اردک بافته شده است و در ادامه بافت جوجه باید شروع به بافت سر آن کنید. حالا دوباره در رج بعدی بعد از هر دانه یک ژته بگیرید (یک دانه زیر، یک ژته، یک دانه زیر) تا دانه‌ها ۳۰ عدد بشود. سپس ۱۳ رج روی آن را ساده ببافید.

جوجه اردک

رج بعد: (یک دانه زیر، ۲ دانه را با هم از زیر یکی کنید) تا انتهای رج، تا اینجا دانه‌ها ۲۰ عدد می‌شود.

جوجه اردک

رج بعد: همه دانه‌ها از رو بافته شوند.

رج بعد: (۲ دانه را با هم از زیر یکی کنید) تا انتهای رج، تا اینجا دانه‌ها ۱۰ عدد می‌شود. سپس یک نخ از داخل دانه رد کرده و بکشید تا دانه‌ها جمع بشوند.

جوجه اردک

درز بافت را به هم بدوزید و پایین بدن جوجه را باز بگذارید.

جوجه اردک

سپس داخل آن را با الیاف پر کرده و درز زیر را نیز بدوزید.

جوجه اردک

روش بافت جوجه (اجزای بدن)

جوجه اردک

بافت پا

۴ دانه سر انداخته و ۸ رج ساده ببافید، سپس دانه‌ها را کور کنید.

بافت منقار

 • ۵ دانه سر انداخته و ۲ رج ساده ببافید.
 • راه بعد: از دو طرف یک دانه کور کنید که ۳ دانه بماند.
 • رج‌های بعد: ۴ رج ساده بافی کرده و سپس دانه‌ها را کور کنید.

بافت بال

 • ابتدا ۵ دانه سر اندازید.
 • رج بعد: همه دانه‌ها از رو بافته شوند.
 • رج بعد: همه دانه‌ها از زیر بافته شوند و قبل از هر دانه یک دانه اضافه کنید (ژته) تا دانه‌ها دو برابر بشوند (۲۰ عدد).
 • رج بعد: دانه‌ها از رو بافته شوند.
 • رج‌های بعد: از ابتدا و انتهای هر رج دو دانه اول را یکی کرده و ساده بافی کنید تا جایی که ۴ دانه باقی بماند و سپس دانه‌ها را جمع کنید.

بافت کلاه

 • ابتدا ۴۰ دانه سر اندازید و ۱۲ رج ساده بافی کنید. برای این قسمت می‌توانید هر مدل بافت دیگر را هم انجام دهید. برای دو رنگ شدن کلاه می‌توانید بعد از بافت هر دو رج رنگ کاموا را عوض کنید.
 • رج بعد: یک دانه زیر، دو دانه را از زیر با هم یکی کنید. تا آخر رج به همین ترتیب ادامه دهید.
 • رج بعد: همه دانه‌ها از رو بافته شوند.
 • رج بعد: همه دانه‌ها را دو تا یکی کنید.
 • حالا نخ را از بین دانه‌ها عبور دهید و بالای کلاه را جمع کنید. سپس درز آن را بدوزید. برای بالای کلاه می‌توانید یک منگوله کاموایی درست کنید و روی دانه‌های باقی مانده ۶ راه ساده بافی کنید و دانه‌ها را در بالا جمع کنید. سپس قسمت بالا را با الیاف پر کنید و پایین آن را بدوزید.

بافت شال

برای بافت شال گردن ۶ دانه سر اندازید و به اندازه ۲۵ سانتی متر ساده ببافید و دانه‌ها را کور کنید.

وصل کردن اجزای بدن جوجه

بعد از بافت تمامی قسمت‌ها، زمان وصل کردن اجزای مختلف به هم است.

 • وصل کردن بال‌ها: بال را از وسط تا کرده و دور آن را بدوزید. سپس آن را حالت کمی کج دو طرف بدن بدوزید.
 • وصل کردن پاها: پا‌ها را از وسط تا کنید و دور آن را بهم بدوزید. پا‌ها را طوری زیر بدن جوجه بدوزید که با هم متناسب باشند و وقتی روی زمین قرار می‌گیرند جوجه ثابت بماند.
 • وصل کردن کلاه: کلاه را روی سر اردک بگذارید و دورتا دور آن را کوک بزنید.

جوجه اردک

 • وصل کردن منقار: منقار را از وسط تا کنید و دور آن را بهم بدوزید. قبل از دوختن منقار باید چشم‌های اردک را درست کنید. برای این کار می‌توانید از دکمه مشکی استفاده کنید و یا با کاموا چشم‌ها را روی صورت بدوزید. بعد از دوختن چشم‌ها در جای مناسب، منقار را روی صورت اردک بدوزید.
 • دوخت شال: شال را دور گردن جوجه قرار دهید و روی آن را کوک بزنید.

جوجه اردک

جمع‌آوری و تنظیم: کاویاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.