آموزش بافت شال گردن توری با دو میل

شال گردنی زیبا داشته باشید

0

در این شال گردن فانتزی که به شکل توری بافته می‌شود، از مدل سورژه دوبل، بافت رکن و ساده بافی استفاده شده است. این مدل مورد علاقه دخترخانم هاست. ما در این آموزش برای شما یک مدل جذاب توری برای بافت شال گردن آماده کرده‌ایم.

مهارت‌های لازم: 

ژته 

یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود

دو تا یکی 

دو دانه را با هم یکی کردن

بافت ساده 

یک رج زیر- یک رج رو

بافت رکن 

همه رج‌ها از رو ، یا همه رج‌ها از زیر

 

وسایل لازم برای بافت شال گردن توری: 

  • کاموا متوسط
  • میل ۳.۵

روش بافت شال گردن توری: 

شال گردن

ﺑﺮای شروع بافت ابتدا ۶۰ ﺩاﻧﻪ ﺳﺮاﻧﺪازید. در این مدل اﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ۱۵ ﺩاﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻧﻆﺮ ﮔﺮﻓﺘه‌ایم و ۳۰ ﺩاﻧﻪ ﻭﺳﻄ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻃﺮﺡ ﺑﺎﻓﺖ است. شروع بافت، ۶ رج مدل رکن یا همان ابری ببافید. ادامه بافت، در ادامه ۱۵ دانه اول و آخر بافت، ساده بافته می‌شود یعنی همان ۱ رج زیر ۱ رج رو، ۳۰ دانه وسط را مطابق دستور زیر ببافید.

روش بافت مدل توری: 

روش بافت سورژه دوبل: یک دانه را نبافته داخل میل راست ببرید، ۲ دانه‌ی بعدی را ۲ تا ۱ دانه زیر کرده و در این قسمت دانه‌ی نبافته را از روی دانه‌ی بافته‌ای که با ۲ تا یکی کردن به دست آوردید رد کرده و به بافت ادامه دهید.

  • بافت رج ۲ و تمام رج‌های پشت: ۱۳ دانه رو، ۲ دانه زیر، ۱۴ دانه رو
  • رج ۱: ۱ دانه زیر، یک سورژه دوبل، ۹ دانه زیر، یک ژته، ۱ دانه زیر، یک ژته، ۲ دانه رو، یک ژته، ۱ دانه زیر، یک ژته، ۹ دانه زیر، یک سورژه دوبل.
  • رج ۳: ۱ دانه زیر، یک سورژه دوبل، ۸ دانه زیر، یک ژته، ۱ دانه زیر، یک ژته، ۱ دانه زیر، ۲ دانه رو، ۱ دانه زیر، یک ژته، ۱ دانه زیر، یک ژته، ۸ دانه زیر، یک سورژه دوبل.
  • رج ۵: ۱ دانه زیر، یک سورژه دوبل، ۷ دانه زیر، یک ژته، ۱ دانه زیر، یک ژته، ۲ دانه زیر، ۲ دانه رو، ۲ دانه زیر، یک ژته، ۱ دانه زیر، یک ژته، ۷ دانه زیر، یک سورژه دوبل.
  • رج ۷: ۱ دانه زیر، یک سورژه دوبل، ۶ دانه زیر، یک ژته، ۱ دانه زیر، یک ژته، ۳ دانه زیر، ۲ دانه رو، ۳ دانه زیر، یک ژته، ۱ دانه زیر، یک ژته، ۶ دانه زیر، یک سورژه دوبل.
  • رج ۹: ۱ دانه زیر، یک سورژه، ۵ دانه زیر، یک ژته، ۱ دانه زیر، یک ژته، ۴ دانه زیر، ۲ دانه رو، ۴ دانه زیر، یک ژته، ۱ دانه زیر، یک ژته، ۵ دانه زیر، یک سورژه دوبل.

همین ترتیب رج‌ها را تا جایی که می‌خواهید بلندی ﺷﺎﻝ گردن ﺑاشد، ﺗﻜﺮاﺭ ﻛﻨﻴﺪ. سپس مانند ابتدای شال ۶ رج رکم بافته و همه دانه‌ها را کور کنید.

جمع‌آوری و تنظیم: کاویاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.