آموزش بافت پاپوش دخترانه پاپیون‌دار با قلاب

پاپوشی زیبا در منزل برای فرزندتان ببافید

0

پاپوش بافتنی دخترانه پاپیون دار با زنجیره، پایه بلند، پایه کوتاه و پایه نیم دوبل بافته می‌شود و برای سنین ۱ تا ۲ سال است و بافتی زیبا دارد.

وسایل لازم برای بافت پاپوش: 

  • کاموای متوسط
  • قلاب سایز ۴

روش بافت پاپوش دخترانه پاپیون‌دار: 

در این مدل پاپوش برای بافت کفی، ۱۴ زنجیره بزنید. البته این تعداد بستگی به سایز پاپوش و سایز نخ و قلاب شما دارد. ( ۱۲ زنجیره می‌شود ۶ سانتی‌متر). در دانه سوم از قلاب یک پایه نیم دوبل بزنید، در ۴ دانه بعد نیز هرکدام یک پایه نیم دوبل بزنید و در ۶ دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید. در دانه آخر هفت تا پایه بلند بزنید. سپس طرف دیگر زنجیره‌ها را ببافید. در ۶ دانه اول هر کدام یک پایه بلند و در ۵ دانه بعد هرکدام یک پایه نیم دوبل بزنید و در دانه آخر ۵ تا پایه نیم دوبل بزنید. حال دانه آخر را با شلال یا بخیه به سر زنجیره متصل کنید.

رج۲

۳ زنجیره بزنید. در ۱۱ دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید. اکنون رسیده‌اید به ۷ دانه‌ای که در یک دانه بافته بودید و باید آن را به این صورت ببافید: در دانه اول یک پایه بلند، در دانه دوم دو پایه بلند، در دانه سوم دو پایه بلند، در دانه چهارم ۳ پایه بلند، در دانه پنجم دو پایه بلند، در پایه ششم دو پایه بلند و در پایه هفتم یک پایه بلند. در یازده دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید. تا برسید به ۵ دانه‌ای که در یک دانه بافته بودید. آنها را نیز به این صورت ببافید: در دانه اول یک پایه بلند، در دانه دوم دو پایه بلند، در دانه سوم ۳ پایه بلند، در دانه چهارم دو پایه بلند، در دانه پنجم یک پایه بلند. دانه آخر را با شلال یا بخیه به سر زنجیره‌ها متصل کنید.

رج۳

اگر بافت را به همان روش قبل یعنی بر خلاف جهت عقربه‌های ساعت ببافید، بافتی که روی کفش قرار می‌گیرد پشت بافت ما است. برای همین بافت را از این رج به بعد در جهت عقربه‌های ساعت ببافید. یعنی یک زنجیره بزنید. به همان طرفی که رج‌های قبل را می‌بافتید نبافید بلکه کفی را برگردانید و در جهت عکس ببافید. در تمامی دانه‌ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه آخر را با شلال یا بخیه به زنجیره متصل کنید.

رج۴

۳ زنجیره بزنید، در تمامی دانه‌ها یک پایه نیم دوبل بزنید و دانه آخر را با شلال یا بخیه به سر زنجیره متصل کنید.

رج۵

۳ زنجیره بزنید، در تمام دانه‌ها هر کدام یک پایه نیم دوبل بزنید تا به ۶ دانه جلوی پاپوش برسید، سپس دو تا دوتا آنها را باهم ببافید. یعنی دانه ۱ و ۲ را با هم ببافید، دانه ۳ و ۴ را باهم و دانه ۵ و ۶ را نیز باهم ببافید. باقی دانه‌ها را تا انتهای رج در هر کدام یک پایه نیم دوبل ببافید. دانه آخر را با شلال یا بخیه به سر زنجیره متصل کنید.

رج۶

۳ زنجیره بزنید، در تمام دانه‌ها هر کدام یک پایه نیم دوبل بزنید تا به ۳ دانه جلوی پاپوش که در رج قبل آنها را دوتایی باهم بافته بودید برسید و هر ۳ آنها را باهم ببافید. باقی دانه‌ها را تا انتهای رج در هر کدام یک پایه نیم دوبل ببافید. دانه آخر را با شلال یا بخیه به سر زنجیره متصل کند.

رج۷

یک زنجیره بزنید، در تمام دانه‌ها هرکدام یک پایه کوتاه بزنید و سپس کور کنید.

روش بافت پاپیون پاپوش: 

۵ زنجیره بزنید، در دانه سوم از قلاب یک پایه نیم دوبل بزنید و در دو دانه بعد هم یک نیم دوبل بزنید.

  • رج ۲: در هر کدام از دانه‌ها دو پایه نیم دوبل بزنید.
  • رج ۳: در دانه اول و آخر دو پایه نیم دوبل بزنید اما در باقی دانه‌های وسط هرکدام یک نیم دوبل بزنیم.
  • رج ۴: در تمام دانه‌ها یک نیم دوبل بزنید.
  • رج ۵: دو دانه اول و دو دانه اخر را باهم ببافید، اما دانه‌های بین آن دو را در هر کدام یک نیم دوبل بزنید.
  • رج ۶: در این رج دو تا دوتا دانه‌ها را باهم ببافید.
  • رج ۷: در تمام دانه‌ها یک نیم دوبل بزنید و سپس کور کنید.

حال ۷ رج بالا را مجدد ببافید و آن را مانند پاپیون به هم متصل کنید و در انتها آن را به کفش بدوزید.

انواع مدل کودکانه: 

پاپوش

پاپوش
بافت پاپوش دخترانه ربان دار
پاپوش
پاپوش بافتنی کودکانه بندی

پاپوش

جمع‌آوری و تنظیم: کاویاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.