آموزش دوخت پیش بند با پیراهن مردانه

از هنرهایتان برای زیباتر شدن استفاده کنید

شما چه خیاط تازه کار باشید، چه حرفه ای، با دوختن این پیش بند می توانید در آشپزخانه بسیار شیک و منظم به نظر آیید. در این مبحث است یاد می گیرید که با استفاده از پیراهن های قدیمی دکمه دارتان پیش بندی رنگی که جیب و کمری پهن دارد، بدوزید.

  • وسایل مورد نیاز

  • بشکاف
  • اتو
  • متر
  • مداد قابل شستشو
  • قیچی پارچه
  • سوزن ته گرد
  • پارچه برای کمر و جیب ها
  • طرز دوخت

۱- با استفاده از بشکاف جیب روی پیراهن را بردارید. سپس آن قسمت از پیراهن را کاملا اتو کنید تا جای دوخت محو شود. (تصویر۱)

 

پیش بند با پیراهن راه راه

تصویر ۱

۲- برای جلوی پیش بند از قسمت دکمه خور استفاده کنید. ۳۵ تا ۳۸ سانتی متر از پایین پیراهن به سمت بالا آمده و با گچ خیاطی علامت گذاری کنید و یک خط صاف به موازات پایین لباس بکشید. این قسمت را از پیراهن با قیچی برش زده و جدا کنید. ( تصویر۲).

 

برش پیراهن برای پیش بند

تصویر۲

۳-   پشت پیراهن را از وسط به صورت طولی برش بزنید و پیراهن را کاملا باز کنید. اکنون از دو طرف پهلو، یک و نیم تا دو سانتی متر تا کنید و ابتدا اتو کشیده و سپس با بخیه در جای خود محکم نگهدارید. بالای پیش بند را از یک طرف به طرف دیگر با چرخ خیاطی با شماره درشت بدوزید و سپس آن را چین کش کنید. ( تصاویر ۳، ۴ و ۵ )

 

سوزن سدن به پیراهن پیش بند

تصویر ۳

 

دوخت حاشیه پیراهن پیش بند

تصویر ۴

 

جمع کردن حاشیه پیراهن پیش بند

تصویر ۵

۴- یک تکه پارچه که با پیش بند هماهنگی دارد به عرض و طول، به ترتیب ۳۰ و ۱۵۰ سانتی متر برش بزنید و آن را برای کمر پیش بند آماده کنید. از دو طرف کمر ۱.۵ سانتی متر تا زده و اتو کنید. سپس پارچه را به صورت افقی تا زده و اتو بزنید. وسط کمر را با صابون خیاطی علامت بزنید و آن را روی وسط بخش بالایی پیش بند قرار داده و لبه های شان را با سوزن به هم وصل کنید. سپس این بخش را با چرخ خیاطی، بدوزید و محکم کنید و سوزن ها را درآورید. ( تصویر ۶)

 

سوزن زدن پارچه دیگر روی پیراهن پیش بند

تصویر ۶

۵- اکنون دو جیب ۱۷ در ۲۰ سانتی متری آماده کنید و روی پیش بند با سوزن وصل کنید و سپس با چرخ خیاطی بدوزید. پیش بند زیبای تان آماده است.( تصویر۷)

 

مرحله نهایی پیش بند پیراهن

جمع آوری و تنظیم: کاویاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.