آموزش دوخت پیش بند با پیراهن مردانه

از هنرهایتان برای زیباتر شدن استفاده کنید

0

شما چه خیاط تازه کار باشید، چه حرفه ای، با دوختن این پیش بند می توانید در آشپزخانه بسیار شیک و منظم به نظر آیید. در این مبحث است یاد می گیرید که با استفاده از پیراهن های قدیمی دکمه دارتان پیش بندی رنگی که جیب و کمری پهن دارد، بدوزید.

  • وسایل مورد نیاز

  • بشکاف
  • اتو
  • متر
  • مداد قابل شستشو
  • قیچی پارچه
  • سوزن ته گرد
  • پارچه برای کمر و جیب ها
  • طرز دوخت

۱- با استفاده از بشکاف جیب روی پیراهن را بردارید. سپس آن قسمت از پیراهن را کاملا اتو کنید تا جای دوخت محو شود. (تصویر۱)

 

پیش بند با پیراهن راه راه

تصویر ۱

۲- برای جلوی پیش بند از قسمت دکمه خور استفاده کنید. ۳۵ تا ۳۸ سانتی متر از پایین پیراهن به سمت بالا آمده و با گچ خیاطی علامت گذاری کنید و یک خط صاف به موازات پایین لباس بکشید. این قسمت را از پیراهن با قیچی برش زده و جدا کنید. ( تصویر۲).

 

برش پیراهن برای پیش بند

تصویر۲

۳-   پشت پیراهن را از وسط به صورت طولی برش بزنید و پیراهن را کاملا باز کنید. اکنون از دو طرف پهلو، یک و نیم تا دو سانتی متر تا کنید و ابتدا اتو کشیده و سپس با بخیه در جای خود محکم نگهدارید. بالای پیش بند را از یک طرف به طرف دیگر با چرخ خیاطی با شماره درشت بدوزید و سپس آن را چین کش کنید. ( تصاویر ۳، ۴ و ۵ )

 

سوزن سدن به پیراهن پیش بند

تصویر ۳

 

دوخت حاشیه پیراهن پیش بند

تصویر ۴

 

جمع کردن حاشیه پیراهن پیش بند

تصویر ۵

۴- یک تکه پارچه که با پیش بند هماهنگی دارد به عرض و طول، به ترتیب ۳۰ و ۱۵۰ سانتی متر برش بزنید و آن را برای کمر پیش بند آماده کنید. از دو طرف کمر ۱.۵ سانتی متر تا زده و اتو کنید. سپس پارچه را به صورت افقی تا زده و اتو بزنید. وسط کمر را با صابون خیاطی علامت بزنید و آن را روی وسط بخش بالایی پیش بند قرار داده و لبه های شان را با سوزن به هم وصل کنید. سپس این بخش را با چرخ خیاطی، بدوزید و محکم کنید و سوزن ها را درآورید. ( تصویر ۶)

 

سوزن زدن پارچه دیگر روی پیراهن پیش بند

تصویر ۶

۵- اکنون دو جیب ۱۷ در ۲۰ سانتی متری آماده کنید و روی پیش بند با سوزن وصل کنید و سپس با چرخ خیاطی بدوزید. پیش بند زیبای تان آماده است.( تصویر۷)

 

مرحله نهایی پیش بند پیراهن

جمع آوری و تنظیم: کاویاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.