تزئین آینه با چند گره ساده

آینه منزل تان را به راحتی زیبا کنید

اگر آینه قدیمی دارید و ظاهر اتاق‌تان را بد جلوه می‌دهد و یا طرحی ساده دارد می‌توانید با طناب‌های پنبه‌ای و چند نوع گره ملوانی آن را تزئین کنید. با ما همراه باشید.

وسایل مورد نیاز

  •  ۶۰ متر طناب پنبه ای با قطر ۶ میلی متر
  •  آینه قدیمی تان (آینه مورد استفاده در این آموزش، ۴۰ در ۵۰ سانتی متری است.)
  • نوارچسب ، چسب داغ و چسب مایع
  • تخته چندلا (۵۶ در ۶۶ سانتی متری)
  • چند میخ کوچک

مرحله اول- بافت گیس مکرومه

از طناب پنبه ای تان دو رشته به اندازه ای که دورادور قاب آینه را بپوشاند قیچی کنید. برای آینه ۴۰ در ۵۰ سانتی متری، طناب های دو متری آماده کنید.

دو قد طناب ۱۲۰ سانتی متری دیگر هم آماده کنید. هر چهار رشته طناب را کنار هم بگذارید و آنها را از یک طرف گره بزنید (شکل۱: شماره ۱).

آینه

دو رشته از این طناب هایی که به هم گره زده اید را وسط بگذارید و سپس رشته سمت چپ را روی دو رشته وسطی آورده و از زیر رشته سمت راستی عبور دهید (شکل۱: شماره ۲).

اکنون طناب سمت راست را از زیر دو رشته وسط رد کنید و از زیر و درون به اصطلاح “آرنج” طناب سمت چپ بیرون آورید (شکل۱: شماره ۳). سپس گره تان را محکم بکشید (شکل۱: شماره ۴).

حالا طناب چپ را از زیر دو رشته وسطی و سپس از روی طناب سمت راست عبور دهید (شکل۱: شماره ۵).

طناب سمت راست را از روی دو رشته وسطی عبور دهید و به زیر رشته چپی برده  و سپس از درون بازوی آن رد کنید و گره را محکم نمایید ( شکل۱: شماره های ۶ و ۷).

مرحله دوم – ادامه بافت گیس مکرومه

تمام الگوی بافت مرحله اول را آنقدر تکرار کنید تا تمام طناب تان بافته شود. مجددا ۲ رشته طناب ۱۲۰ سانتی متری برش بزنید و مرحله اول را تکرار کنید. این بافت را تا جایی که دور را دور محیط آینه تان را بپوشاند انجام دهید (شکل ۲).

آینه

  • نکته: انتهای بافت هایتان را می توانید با نوار چسب به گونه ای نگهدارید که از هم باز نشوند.

مرحله ۳- بافت گیس چهار رشته ای

۴ رشته طناب به طول ۴ متر برش بزنید. و هر چهار تا را کنار هم گذاشته و از یک طرف گره بزنید. (شکل ۳: شماره ۱) اکنون رشته دوم را از روی رشته اول رد کنید.

آینه

رشته چهارم را از روی رشته سوم، عبور دهید و رشته ها را مانند (شکل ۳: شماره ۲) مرتب کنید.

اکنون مجددا رشته دوم را از روی رشته سوم رد کنید (شکل ۳: شماره ۳).

تمام الگوی بافت مرحله ۳ را تکرار کرده و ادامه دهید، تا زمانی که کل طناب بافته شود (شکل۳: شماره های ۴ و ۵).

در انتها بافت شما شبیه شکل ۴ خواهد شد.

آینه

مرحله ۴- بافت گیس معمولی

سه رشته تقریبا ۴ متری برش بزنید. هر سه را کنار هم گذاشته و از یک طرف گره بزنید. (شکل ۵: شماره ۱)

آینه

اکنون رشته سمت چپ را به رو و سپس درون دو رشته باقیمانده بیاورید. (شکل ۵: شماره ۲).

سپس رشته سمت راست را به رو و درون دو رشته دیگر عبور دهید (شکل ۵: شماره ۳). این الگوی بافت را تا انتهای طناب ادامه دهید.

در انتها به بافت شکل ۶ دست می یابید.

آینه

مرحله ۵- بافت هشت گره ای

دو رشته طناب ۸۵ سانتی متری برش بزنید. طناب را از وسط تا کرده و مانند (شکل ۷: شماره ۱) یک حلقه درست کنید.

آینه

سپس رشته بعدی را هم از وسط تا زده و یک طرفش را روی یک طرف رشته طناب اولی و طرف دیگرش را زیر طرف دیگر رشته طناب اولی قرار دهید (شکل ۷: شمار های ۲ و ۳).

اکنون آن طرف از رشته دومی را که روی اولی گذاشته بودید، به زیر حلقه درست شده رشته اولی بکشید. (شکل ۷: شماره ۴).

انتهای رشته دومی را بگیرید و آن را روی رشته اولی، زیر قسمت پایینی رشته دومی و روی قسمت بالایی رشته اولی ببافید و بافت تان را محکم کنید (شکل ۷: شماره های ۵ و ۶ ). انتهای بافت تان را با چسب داغ محکم کنید.

مرحله ۶- بافت گل میخک

یک رشته طناب ۹۰ سانتی متری آماده کنید و مانند (شکل ۸: شماره ۱)، در یک طرف طناب، حلقه درست کنید.

آینه

طرف دیگر طناب را به زیر حلقه و سپس به روی حلقه و طرف دیگر طناب ببرید (شکل ۸: شماره ۲).

دوباره همین انتهای طناب را به رو، زیر و دوباره روی حلقه و انتهای طناب بیاورید. (شکل ۸: شماره های ۳ و ۴).

این الگوی بافت را تکرار کنید و گره تان را محکم کنید تا به بافتی شبیه (شکل ۸: شماره ۸) برسید.

سپس با چسب داغ انتهای بافت را محکم کنید تا از هم باز نشوند.

مرحله ۷- چسباندن آینه به تخته

با استفاده از چسب مایع، آینه تان را به روی تخته چندلا بچسبانید و دقت کنید که حدود ۷ سانتی متر هر چهار طرف آینه حاشیه داشته باشید. (شکل ۹)

آینه

مرحله ۸- افزودن بافت ها به حاشیه آینه

دورتا دور آینه را چسب مایع بزنید و یک رشته طناب به دور آن بچسبانید (شکل ۱۰)

آینه

مرحله ۹- چسباندن گیس مکرومه

سپس کنار این رشته نوار چسب مایع زده و بافت گیس مکرومه تان را بچسبانید.

برای اینکه کار محکم تر سر جای خود بماند می توانید اطراف آن را میخ های کوچک بزنید (شکل های ۱۱ و ۱۲).

آینه

آینه

مرحله ۱۰ – چسباندن باقی بافت ها

اکنون باقی بافت ها را به ترتیب بچسبانید. در انتها، گره های گل میخک را در مکان های دلخواه قرار دهید. (می توانید آنها را به طوری که معلوم نشود روی بافت هایتان بدوزید (شکل های ۱۳ و ۱۴).

آینه

آینه

جمع آوری و تنظیم: کاویاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.