افراد موفق با شروع شغل جدید چه کارهایی انجام می‌دهند؟

لبخند بزنید، مثبت باشید و بیاموزید

ماه اول شروع کار در شغل جدید می‌تواند خسته‌کننده به نظر برسد. همان که وارد شغل جدید شوید و روزها و هفته‌های ابتدایی آن را سپری کنید، جایگاه و موقعیت شغلی برایتان روشن‌تر خواهد شد. اما همکاران شما منتظرند تا شما آنها را تحت‌تاثیر قرار دهید. در زیر به شما خواهیم گفت افراد موفق در سی روز نخست شغل جدید خود چه کارهایی انجام می‌دهند.

خود را به دیگران معرفی کنید

در روز نخست ابتدا خود را به هم تیمی‌ها و دیگر همکاران معرفی کنید. مهم است که قدم اول را درست بردارید زیرا همین گام‌های کوچک است که بر کار شما تاثیر می‌گذارد. هر چه یخ بین خود و دیگران را زودتر بشکنید، سریعتر نتایج آن را خواهید دید.

حرف‌های مثبت بزنید

هیچکس آدم منفی را دوست ندارد. رفتارهایی که در ۳۰ روز اول انجام می‌دهید، شناخت اولیه در هم تیمی‌های شما شکل می‌دهد و وقتی این شناخت ایجاد شد به سختی می‌توان آن را تغییر داد.

همه ما می‌دانیم شناخت اولیه بسیار مهم است. وقتی با افراد جدید مواجه می‌شوید لبخند بزنید و با آنها دست بدهید. خود را معرفی کنید و نشان دهید چقدر از بودن در آنجا و در کنار آنها خوشحال هستید. این رفتار در خاطر همکاران شما خواهد ماند.

توضیحات روشن و مشخصی از وظایف روزانه، هفتگی و ماهانه خود دریافت کنید

لازم است از مدیر خود وقت بگیرید و تصویر جامع و روشنی در خصوص اولویت‌های کاری از او دریافت کنید. برای آنکه بفهمید دقیقا چه انتظاراتی از شما دارند، سوالات زیر را بپرسید:

  • در حال حاضر تیم روی چه چیزی کار می‌کند؟
  • بزرگترین موانع چه هستند؟
  • برای اینکه امروز مفید باشم، چه کاری می‌توانم انجام دهم؟

سوالات هوشمندانه بپرسید

سعی کنید کنجکاوی و شوق خود به یاد گرفتن را نشان دهید. با این حال مواظب باشید در روز اول زیاد سوال نپرسید. شما به اندازه کافی زمان برای اشراف به کارتان دارید.

ببینید چطور می‌توانید کار مدیر را سبک‌تر کنید