ورزش آپارتمانی را چگونه انجام دهیم؟

چند تمرین ساده در خانه

ورزشهایی هستند که می توانید با آرامش کامل در خانه خود انجام دهید. ورزش های شکم، بازو، ران و… می توانید به اندام دلخواهتان تنها با استفاده از وسایلی چون صندلی، وزنه مچ پا و توپ پیلاتس در خانه برسید. در این مطلب چند نمونه ورزش آپارتمانی آموزش داده می شود.

از وزنه مچ پا برای عضلات کفل و داخل ران استفاده کنید. با حالت چهار دست و پا شروع کنید. یکی از پاها را به پشت بلند کنید. این ورزش را در ۳ مجموعه ۱۰ تایی انجام دهید.

ورزش آپارتمانی و حالت چهار دست و پا
با حالت چهار دست و پا شروع کنید

در این حرکت جهت داشتن تعادل صندلی را با دو دست نگه دارید. روی انگشت ها بایستید و زانوها را در جهت انگشت ها خم کنید. درست مثل حرکت پلیه در رقص باله و تا جایی که می توانید در این حالت بمانید.

ورزش آپارتمانی و حرکت پلیه در رقص باله
حرکت پلیه در رقص باله

در این حرکت نیز از صندلی استفاده کنید. توپ پیلاتس را بین ران ها قرار دهید و پاها را ۹۰ درجه خم کنید. در همان بمانید و یک دقیقه توپ را با فشار پا به داخل و بیرون فشار دهید. این ورزش چربی های ران را می سوزاند. برای انجام پیشرفته این ورزش پاشنه ها را بلند کنید و پاها را روز انگشتان قرار دهید.

ورزش آپارتمانی و حرکت ورزشی با صندلی
حرکت ورزشی با صندلی

برای ورزش آپارتمانی شکم از توپ پیلاتس استفاده کنید. به پشت دراز بکشید، توپ را زیر تیغه های شانه ها قرار دهید، زانوها را خم کنید و سر را روی زمین قرار دهید. با فشار آوردن به ماهیچه های شکم قسمت بالاتنه را مثل حرکت کرانچ بالا بیاورید.

ورزش آپارتمانی
برای انجام این حرکت می توانید از توپ پیلاتس استفاده کنید
منبع bedunim.ir
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.