۲ روش برای گیس کردن مو

در خانه موهایتان را خودتان درست کنید

وقتی به بافت ساده لایه لایه مو از دو طرف سر در حین بافت اضافه شود. بافت فرانسوی ایجاد می‌گردد. در بافت فرانسوی از گیس کردن ساده از رو استفاده می‌شود. در زیر چگونگی بافت آن نشان داده می‌شود.

مدل فرانسوی: 

۱- ابتدا یک دسته مو از موهایتان را جدا کرده و آن را به سه بخش کوچکتر تقسیم کنید (تصویر ۱).

گیس

یک دسته مو از مقابل و مرکز سرتان جدا کنید. اگر می خواهید گیس فرانسوی تان در پهلوی سرتان قرار بگیرد، باید از آنجا، یک دسته مو جدا کنید و گیس را از همان قسمت شروع کرده و تا پایان موهایتان بروید.

۲- آن دسته مویی را که جدا کرده و به سه قسمت مساوی تقسیم کرده‌اید، با هردو دست بگیرید و قسمت راست را روی قسمت میانی قرار دهید. این کار را دو بار دیگر تکرار کنید، یعنی این بار قسمت چپ را روی قسمت میانی جدید، قرار دهید و دوباره قسمت راست را روی میانی بگذارید (تصویر ۲).

گیس

۳- اکنون یک قسمت کوچک از موهای سمت چپ سرتان برداشته و تا نزدیک قسمت بالا و جلوی سرتان آورده و آن را روی قسمت چپ گیس‌تان قرار دهید. سپس این بخش (چپ) را روی قسمت میانی بگذارید (تصویر ۳).

گیس

۴- حالا یک قسمت کوچک از موهای سمت راست سرتان برداشته و از روی بخش راست عبور داده و به روی میانی بگذارید (تصویر ۴).

گیس

۵- مراحل ۳ و ۴ را تا انتهای موهایتان تکرار کنید (تصویر ۵).

گیس

۶- در انتهای کار، پایین موهایتان را با کش مو، محکم ببندید (تصویر ۶).

گیس

گیس موی مدل هلندی: 

۱- موهایتان را، درست مانند مدل فرانسوی، به سه قسمت مساوی تقسیم کنید (تصویر ۷).

گیس

۲- وقتی شروع به گیس کردن می‌کنید، برعکس مدل فرانسوی، باید بخش‌های راست و چپ را به جای رو، به زیر بخش میانی ببرید (تصویر ۸).

گیس

در انتها مدل موی‌تان برعکس مدل فرانسوی می‌شود.

۳- یک دسته کوچک از موهای سمت چپ سرتان برداشته و آن را روی بخش چپ گیس قرار دهید. این دسته موی سمت چپ را از زیر بخش میانی موهایتان عبور دهید (تصویر ۹).

گیس

۴- یک دسته کوچک از موهای سمت راست سرتان برداشته و آن را روی بخش راست گیس قرار دهید.

این دسته موی سمت راست را از زیر بخش میانی موهایتان عبور دهید (تصویر ۱۰).

گیس

۵- مراحل ۳ و ۴ را تا پایان بافت مویتان ادامه دهید. در پایان هم موهایتان را با کش ببندید و محکم کنید (تصاویر ۱۱ و ۱۲).

گیس

 

گیس

جمع‌آوری و تنظیم: کاویاب

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.