مرور برچسب

آرایش چشم

نحوه ریمل زدن به چه صورت است؟

در نحوه ریمل زدن برای این که ظاهر مژه ها به ظور مساوی در تمام نقاط به نظر بیاید، با استفاده از سر ریمل مژه ها را در قسمت های انتهایی و گوشه ای، بازو پخش کنید