مرور برچسب

آلبالو

طرز تهیه آلبالو پلو

برنج را آبکش کنید. آلبالوی تازه را بشوئید، سپس دم آن را بگیرید و در آب قدری بپزید و رویش شکر بریزید. از گوشت چرخ کرده کوفته ریزه درست کنید.