مرور برچسب

آموزش اکسل

نحوه تبدیل ردیف به ستون در اکسل

شما یک صفحه کار را اجرا کرد‌ه‌­اید، در ادامه کار متوجه می­‌شوید که بهتر است ردیف و ستون معکوس شوند. با یک روش ساده می‌توانید بدون نیاز به تکرار داده­‌ها، از ویژگی Transpose اکسل استفاده کنید.