مرور برچسب

استرس

با تاثیر استرس بر روی پوست آشنا شوید

می‌گویند پوست ما افشاکننده حالات و وضع روحی و روانی ماست، به طوری که در دوران پر استرس و پرتنش که به طور طبیعی در زندگی همه افراد پیش می‌آید، پوست مان پژمرده و تیره به نظر می‌رسد