مرور برچسب

اضطراب

علائم افسردگی را بشناسید

گرچه علائم افسردگی می تواند از شخصی به شخص دیگر متفاوت باشد اما اگر 4 یا بیش از 4 مورد از علائم زیر را هر روز به مدت دو هفته تجربه کرده باشید و این حالت ها فعالیت روزمره شما را دچار اختلال کرده باشد ( مثلا در کارتان، نقش والدینی شما و در…