مرور برچسب

افزایش قد

عوامل موثر بر افزایش قد

بلندی قد شما تا حد زیادی به ژنتیک و محیط بستگی دارد. اگر چه تعداد زیادی از عواملی که بلندی قد شما را تعیین می کنند از کنترل شما خارج هستند اما ترفند ها و تکنیک های زیادی وجود دارد