مرور برچسب

باغ

عمارت و باغ اکبریه در بیرجند

مجموعه تاریخی عمارت و باغ اکبریه که در گذشته ، هسته مرکزی روستای اکبریه در شرق شهر بیرجند را تشکیل می داد ، اکنون به شهر پیوسته و در انتهای خیابان معلم و میدان ولیعصر قابل دسترسی است.