مرور برچسب

بافتنی

آموزش بافت عروسک کاموایی

گر اهل بافتن هستید، حتما کلی کلاف کاموا در منزل پیدا می‌شود، حتی اگر هم کار بافتنی انجام نمی‌دهید ما پیشنهاد می‌کنیم حتما یک دسته کاموا تهیه کنید و کاردستی عروسک کاموایی را با کودک‌تان درست کنید.

آموزش بافت کلاه، ژاکت و جوراب بافتنی ۳ تا ۶ ماهگی کودکان

43 دانه سر انداخته 8 رج سلانیك بافته و سپس دانه‌ها را به این ترتیب مرتب ‌كنید: 10 دانه موجی، 7 دانه سلانیك، 9 دانه موجی، 7 دانه سلانیك، 10 دانه موجی، به این ترتیب 6 رج بافته و از 2 طرف 9 دانه موجی 1 دانه كم كرده