مرور برچسب

بیماری خاص

زردی (یرقان) چیست؟

وقتي زردي مي گيريد به اين معنا است كه پوست وديگر قسمتهاي بدنتان زرد رنگ ميشود. علتش ساخته شدن ماده اي به نام بيلي روبين در بافتهاي بدن است