مرور برچسب

بیماری عفونی

سل چیست؟

بيماري به دو نوع ريوي و خارج ريوي تقسيم مي‌شود. اگر بيماري سل پارانشيم ريه را درگير كرده باشد بعنوان ريوي طبقه بندي مي‌شود  كه  شايعترين فرم بيماري مي‌باشد