مرور برچسب

تهران گردی

موزه استاد ابوالحسن صبا

موزه استاد ابوالحسن صبا که پس از مرگ او و بر اساس وصیت ایشان در سال 1353 به موزه تبدیل شد، شیوه زندگی این استاد برجسته را به نمایش می‌گذارد.