مرور برچسب

خانواده

چطور دوستمان را که پدر و مادر خود را از دست داده، تسلی دهیم؟

روز پدر و روز مادر بهترین روزها برای سپاسگزاری از کسانی است که ما را به این دنیا آورده‌اند. اما همان زمان که عده‌ای در حال خرید گل و هدیه برای پدر و مادرشان هستند، عده‌ای دیگر غصه‌دار نداشتن پدر و مادر هستند.