مرور برچسب

خانواده

چطور دوستمان را که پدر و مادر خود را از دست داده، تسلی دهیم؟

روز پدر و روز مادر بهترین روزها برای سپاسگزاری از کسانی است که ما را به این دنیا آورده‌اند. اما همان زمان که عده‌ای در حال خرید گل و هدیه برای پدر و مادرشان هستند، عده‌ای دیگر غصه‌دار نداشتن پدر و مادر هستند.

چطور می توان به رغم شاغل بودن یک مادر تمام عیار بود؟

مردم همیشه با چالش های مختلفی درگیر هستند: والدین سالخورده، مشکلات ازدواج، بیماری در خانواده. اینها تنها موارد عینی تر و جهان شمول هستند. همیشه چنین چالش هایی در زندگی وجود دارند. اما در چنین شرایطی لطفا به خود استراحت دهید و با خود مهربان…