مرور برچسب

خانواده

چطور می توان به رغم شاغل بودن یک مادر تمام عیار بود؟

مردم همیشه با چالش های مختلفی درگیر هستند: والدین سالخورده، مشکلات ازدواج، بیماری در خانواده. اینها تنها موارد عینی تر و جهان شمول هستند. همیشه چنین چالش هایی در زندگی وجود دارند. اما در چنین شرایطی لطفا به خود استراحت دهید و با خود مهربان…