مرور برچسب

خوشبو کردن خانه

راه‌های از بین بردن بوی بد آشپزخانه

از بین بردن بوی بد سطل زباله هر بار که کیسه زباله را عوض می‌کنید در انتهای آن جوش شیرین بریزید تا بوی بد نگیرد. جوش شیرین یکی از موثرترین مواد از بین برنده بو طبیعی است، و از بد بو شدن محیط جلوگیری می‌کند.