مرور برچسب

دیابت

پس از تشخیص بیماری دیابت چه باید کرد؟

پس از تشخیص بیماری دیابت چند مرحله حالات عاطفی را تجربه خواهید کرد. ابتدا آن را باور نمی کنید، سپس احساس شما به خشم تبدیل می شود و اینکه فکر می کنید مشکلات بیشتری در انتظار شماست که در نهایت به افسردگی ختم می شود