مرور برچسب

دیسک کمر

شیوه صحیح خوابیدن وقتی دچار دیسک کمر هستیم

افراد درد را بیشتر در صبح و شب احساس می‌کنند چرا که صبح به تازگی می‌خواهند عضلات خشک شده شان را حرکت دهند و شب دچار خستگی هستند. همچنین در این مواقع از روز مغز، خون اضافی به این نواحی ارسال می‌کند که به احساس درد دامن زده و بیشتر آن را…