مرور برچسب

رابطه جنسی

افکار مزاحم سم روابط جنسی

زن و مرد، در انجام رابطه جنسی ، می بایست تمام تمرکز فکر آنها به رابطه خود باشد . زمانی که مرد یا زن در ذهن خود پیرامون موضوعی به غیر از « سکس» فکر کنند ، زمان «برانگیختگی »طولانی می شود

اشتباهات جنسی زنان

اگر روابط جنسی‌تان رو به سردی و یکنواختی رفته است قبل از اینکه انگشت اتهام را به سمت آقایان ببرید بهتر است به اعمال و رفتارتان حین رابطه جنسی نگاهی بیاندازید.