مرور برچسب

رژیم غذایی

نکات مهم درباره افزایش وزن

آب، آبميوه و شير. آب رساني و توليد آب كليه رشد جرم بدن است. تا ۶۰% بدن شما را آب تشكيل داده است. شما از طريق تعريق و ادرار، آب از دست مي‌دهيد، حتماً به ميزان فراوان مايعات مصرف كنيد