مرور برچسب

سالمندان

توصیه هایی برای کاهش وزن در سنین بالا

به طور طبیعی با بالا رفتن سن، متابولیسم هم کاهش پیدا می کند که می تواند باعث اضافه وزن شود اما این بدین معنی نیست که در سنین بالا نمی توانیم کاهش وزن را تجربه کرده و بدن متناسب و متابولیسم مناسب داشته باشیم.