مرور برچسب

سرطان

علائم سرطان تیروئید چیست؟

این گره های تیروئیدی که سرطانی می شوند ممکن است بسیار کوچک باشند و به آهستگی رشد کنند و حتی مشکلی در طول زندگی ایجاد نکنند. اما همه انواع سرطان تیروئید بی ضرر نیست

سرطان روده بزرگ

بسیاری از سرطان روده بزرگ به دلیل عوامل ناشی از سبک زندگی، و افزایش سن ایجاد می شوند و تعداد کمی از موارد به خاطر اختلالات ژنتیکی و ارثی است

سرطان تخمدان

سرطان تخمدان به عنوان «قاتل خاموش» شناخته می شود زیرا نشانه های این بیماری اغلب بسیار جزئی هستند و همانند اتفاقی معمولی به نظر می رسند