مرور برچسب

سفر با نوزاد

چگونه می توان با نوزاد سفر کرد؟

توصیه می شود حتی الامکان مادر و نوزاد در ماه های اول به سفر نروند زیرا مادر نیاز به استراحت و آرامش پس از زایمان دارد و نوزاد نیز باید خود را با محیط جدید وفق دهد. اما اگر مجبور به سفر هستید، برای آن برنامه ریزی داشته باشید. دیگر نمی توانید…