مرور برچسب

سلامت کودک

مقدار مصرف استامینوفن در کودکان چقدر باید باشد؟

تنظیم صحیح دوز استامینوفن برای کودکان بر اساس وزن آن‌ها و نه سن انجام می‌شود اگر وزن کودک خود را نمی‌دانید و او برای ایستادن در ترازو سن کمی دارد، وزن خود را در حالی که او را در آغوش گرفته‌اید و به تنهایی بسنجید