مرور برچسب

سکته

هنگام سکته قلبی چه باید کرد؟

حمله قلبی می‌تواند تنها به صورت یک حمله درد قفسه سینه باشد که اگر کمتر از ۲۰ دقیقه طول بکشد، چون سبب مرگ عضله قلب نمی‌شود دیگر به آن سکته قلبی اطلاق نشده و در این شرایط بنام آنژین صدری ناپایدار گفته می‌شود