مرور برچسب

شیرینی

طرز تهیه سوهان

گندم را در آب خیس کنید و بگذارید برای سبز شدن بماند تا ریشه کنند. بعد آن را خشک کرده و ریشه را گرفته از آن آرد تهیه کنید