مرور برچسب

عدس

طرز پخت عدس پلو

برنج را پس از چند بار شستن با مقداری نمک خیس می کنیم. گوشت را پس از شستن در ظرفی ریخته و یک عدد پیاز را پوست کنده و خرد می کنیم