مرور برچسب

عضلات پا

راز داشتن پاهای چاق

برای اینکه عضله سازی را در پاهایتان افزایش دهید و پاهای چاقی داشته باشید باید انجام تمرینات هوازی مانند شنا ،پیاده روی و ….را متوقف کرده و انرژی خود را صرف تمریناتی نمایید که بر عضله سازی پاها تمرکز می‌کنند .