مرور برچسب

مربا

طرز تهیه رولت مربایی

ابتدا زرده و سفیده تخم مرغ‌ها را از هم جدا می‌کنیم. سفیده‌ها را هم می‌زنیم تا سفت شود و از تخم مرغ زنی نریزد و پودر قند را آرام آرام به سفیده‌ها اضافه می‌کنیم