مرور برچسب

مشاجرات زناشویی

ما به شما می‌گوییم چطور آشتی کنید

بسيار پيش می‌آيد كه افراد با هم دعوا می‌كنند. فقط به اين دليل كه نتوانستند به درستی منظورشان را به يكديگر بفهمانند يا از عبارات و كلماتی استفاده می‌كنند كه به درستی منظورشان را نشان نمی‌دهد و باعث سوء‌تفاهم بسيار می‌شود، همين می‌تواند براي…

لطفاً قهر نکنید

اكثر ما در زندگی‌مان تجربه قهر و دلخوری را داشته‌ایم. گاهی خودمان در حل اختلاف‌هایمان با كسی شكست خورده و رابطه را قطع كرده‌ایم