مرور برچسب

مواد معدنی

با خواص مواد معدنی آشنا شوید ( آهک، آرسینک و برم )

مواد معدنی ترکیبی از شبه فلزاتی مثل، کلر، کربن، هیدروژن، گوگرد، ازت، فسفر، فلور، برم، آرسنیک و فلزات مختلف مثل، سدیم، پتاسیم، منیزیم، آهن، روی، مس، نیکل، کبالت، منگنز، آلومینیوم، سرب و غیره هستند. این مواد هر یک در بدن ما واکنش خاصی از خود…