مرور برچسب

موفقیت تحصیلی

چیدمان اتاق برای فرزند دانش آموز

همین که زنگ مدارس با آغاز فصل پاییز به صدا در می‌آید، دغدغه فراهم کردن بهترین شرایط فیزیکی و روانی مناسب برای کمک به موفقیت تحصیلی بچه‌ها، بسیاری از پدران و مادران را به خود مشغول میکند.

آموزش تزئین کلاس درس

کلاس درس مانند خانه دومی هست که تعدادی شاگرد مهمان هستند. بسته به اینکه چه چیزی درس داده می‌شود نقشه کشوری از جهان، اعداد، اشکال هندسی، حروف الفبای فارسی، جدول مندليف همه اینها تزییناتی از دیوار کلاس هستند.