مرور برچسب

موفقیت تحصیلی

آموزش تزئین کلاس درس

کلاس درس مانند خانه دومی هست که تعدادی شاگرد مهمان هستند. بسته به اینکه چه چیزی درس داده می‌شود نقشه کشوری از جهان، اعداد، اشکال هندسی، حروف الفبای فارسی، جدول مندليف همه اینها تزییناتی از دیوار کلاس هستند.