مرور برچسب

هوش

همه چیز درباره هوش اجتماعی

کسانی که هوش اجتماعی دارند، می‌توانند احساس دیگران را درک کنند، در موقعیت‌های اجتماعی می‌دانند دقیقا چه چیزی باید بگویند، از خود مطمئن به نظر می‌رسند حتی در جمع‌های بزرگ