مرور برچسب

ورزش

چگونه بهتر بارفیکس بزنیم؟

اولین نکته برای تمرین حرفه‌ای و تکرارهای بیشتر، یادگیری تکنیک‌ها و اصول اولیه این حرکت است. دستها را باید کمی بیشتر از اندازه عرض شانه باز کرده و سپس میله را در دست بگیرید.