مرور برچسب

ورزش

با تغذیه مناسب برای رفع چین و چروک صورت آشنا شوید

از آنجایی که پوست، بیرونی‌ترین و وسیع‌ترین اندام بدن است، به طور دائم در تماس با عوامل مختلف به ویژه بسیاری از عوامل محیطی است. بنابراین، اگرچه رژیم غذایی به تنهایی نمی‌تواند تمام چین و چروک‌ها را پاک و یا روند پیری پوست را متوقف کند

از ورزش غافل نشوید

عضلات در حال ورزش 10 تا 18 برابر در حال استراحت احتياج به خون دارند، 20 دفعه بيشتر قند و اكسيژن مصرف مى‌نمايند، 50 بار زيادتر گازكربنيك دفع مى‌نمايند