مرور برچسب

پارچه

از تکه پارچه قدیمی‌تان مجددا استفاده کنید

حتی اگر به اندازه‌ی یک کف دست تکه پارچه از لباسی که قبلا دوخته‌اید مانده، آن را دور نریزید. همه آنها را در یک ظرف در دار نگهدارید تا یک روز که شاید همین امروز باشد آنها را از جایشان دربیارید و برای خودتان سرگرمی‌های خلاقانه درست کنید.