مرور برچسب

چشم و بینایی

خونریزی چشم ، علل و درمان

گرچه ممکن است ظاهر ترسناکی داشته باشد و نگران شوید که علت آن چه بوده، اما باید بدانید خونریزی چشم اغلب بدون عارضه است و تنها ناشی از پاره شدن یک رگ خونی است.