مرور برچسب

گردشگری آلمان

فرانکفورت و جاذبه های گردشگری آن

فرانکفورت درست در قلب آلمان قرار گرفته و به همین خاطر مرکز حمل و نقل ملی آلمان است. در فرانکفورت همه گونه ارتباطات جاده ای، ریلی و هوایی وجود دارد بنابراین ورود و خروج به آن آسان است.