مرور برچسب

گردشگری قشم

تنگه چاهکوه

تنگه شگفت انگیز چاهکوه در روستای چاهوی شرقی جزیره قشم،با حفره ها و دالان ها و اشکال اعجاب آور در دیواره های خود بیننده را مبهوت می کند