آموزش دوخت لباس بچگانه یقه ملوانی

لباسی زیبا برای فرزندتان بدوزید

در این مقاله روش دوخت لباس بچگانه یقه ملوانی آموزش داده شده است. با مطالعه این مطلب، می‌توانید این لباس را خودتان بدوزید.

لوازم مورد نیاز برای لباس یقه ملوانی

  • پارچه نخی (مقدار پارچه مورد نیاز نسبت به کودکان در سایزهای مختلف، متفاوت است)
  • نوار اریب دوبل
  • لوازم خیاطی

یقه ملوانی و لباس بچگانه

یقه ملوانی و لباس بچگانه

یقه ملوانی و لباس بچگانه

روش دوخت لباس یقه ملوانی

برای شروع کار، یکی از لباس‌های کودک‌تان را برداشته و الگوی آن را روی کاغذ پیاده کنید. شما می‌توانید از یکی از پیراهن‌های او به عنوان الگو استفاده کنید. مراقب باشید از پیراهن‌های کشی و یا بسیار تنگ استفاده نکنید. لباس کودک‌تان باید کمی گشاد و راحت باشد.

۱- لباس مورد نظرتان را روی کاغذ گذاشته و دورادور آن را با مداد ترسیم کنید (تصویر ۱).

یقه ملوانی

۲- اکنون یک خط دیگر به موازات خط قبلی (با فاصله ۱/۵ سانتی‌متر) برای جای دوخت (زاپاس) ترسیم کنید. البته مجبور نیستید این خط اضافی را در قسمت مرکزی لباس بکشید. فقط در امتداد خط گردن، قسمت باز آستین و پهلوها کافی است (تصویر ۲).

یقه ملوانی

قسمت دمپای لباس نیز باید زاپاس برای دوخت و برگرداندن کار داشته باشد (تصویر ۳).

یقه ملوانی

۳- اکنون کاغذ را از وسط (به صورت عمودی) تا بزنید (تصویر ۴).

یقه ملوانی

۴- الگوی آستین را هم درست مانند الگوی فوق، با استفاده از قسمت آستین پیراهن کودک‌تان، ترسیم کنید (تصویر ۵).

یقه ملوانی

۵- پس از ترسیم آستین، مانند تصویر ۶، زاپاس‌های اضافی برای دوخت بگذارید.