با نحوه تقویت عضلات ناحیه چشم در لیفتینگ آشنا شوید

مراقب چشم‌هایتان باشید

از بین بردن تورفتگی گونه‌های گود

این نرمش را تا آنجا که امکان دارد آهسته انجام دهید. ۱دقیقه

هنگامی که دهان به طرف راست کشیده می‌شود کشش روی عضله گونه چپ است و وقتی دهان به طرف چپ کشیده شود عضله گونه راست کشش می‌یابد. آرواره با دهان حرکت خواهد کرد. نیازی به قفل کردن دندان‌ها یا حتی بستن کامل آنها نیست. کمی دهان خود را ببندید. لبها را جمع کنید. دهان جمع شده را تا آنجایی که امکان دارد به طرف راست بکشید. گونه چپ را محکم روی دندان‌های آسیا بکشید و پوست گونه چپ را آهسته روی دندان‌ها به طرف راست بکشید، با این حرکت، دهان خود را به حالت مکیدن درآورید. دهان خود را استراحت دهید. سپس لب‌ها و دهان را جمع کنید و به طرف چپ بکشید و همان کاری را که روی گونه چپ انجام دادید تکرار کنید. برای هر طرف سه بار این حرکت را تکرار کنید.

سفت کردن پلکهای شل ۱دقیقه

چهار انگشت هر دست را به روی پلکهایتان قرار دهید.

انگشتانتان را محکم روی قسمت پایین کناره ابرو یعنی درست بر گوشه استخوان قرار دهید. سعی کنید پلکهایتان را ببندید ولی با بالا بردن ابروها توسط هرچهار انگشت از بسته شدن پلک‌ها جلوگیری کنید. هنگام بالا بردن ابروها، گوشه بیرونی را محکم بالا بکشید. این حرکت علاوه بر پلک‌ها، عضله‌های گوشه چشم را نیز نرمش می‌دهد. در این حالت باید چشمهایتان به گونه‌ای باشد که انگار دزدانه نگاه می‌کنید. سعی کنید چشمهایتان را ببندید و در عین حال مقاومت کنید و تا شش بشمارید. استراحت کنید. دستهایتان را پایین بیاورید. این نرمش را شش مرتبه تکرار کنید.

تقویت عضلات و چشم

نرم کردن و تقویت عضلات پلک‌ها: ۱دقیقه

چشم‌ها و ابروها و شقیقه‌ها را با مقدار زیادی کرم بپوشانید. انگشت سبابه هر دست را روی گوشه بیرونی هر چشم قرار دهید. انگشت وسط را زیر ابرو و حدود دو سانتی متر از گوشه بیرونی به طرف داخل روی بلندترین نقطه قوس ابرو قرار دهید.

همانطور که پوست و عضله زیر آن را به طرف شقیقه می‌کشید، انگشتانتان را محکم فشار داده و همانجا نگاه دارید. پوست را رو به بالا بکشید تا چشمهایتان کشیده به نظر آید. همانطور که پوست را با فشار بالا می‌کشید چشم‌ها را شش مرتبه باز و بسته کنید. هنگام بستن چشم‌ها، آنها را محکم ببندید. کشش سخت عضله‌ها را زیر انگشتانتان احساس خواهید کرد. ولی سعی کنید نگذارید پوستتان از زیر انگشتانتان بلغزد، البته چون پوستتان را کرم مالیده‌اید هر دفعه که چشمانتان را محکم می‌بندید انگشت سبابه در واقع کمی لیز می‌خورد. پس از شش بار باز و بسته کردن چشم استراحت کنید و انگشتان خود را پایین بیاورید. بعد از آنکه یکی دو لحظه استراحت کردید، این نرمش را تکرار کرده و دوباره شش مرتبه چشمان خود را باز و بسته کنید. همین حرکت را تکرار کنید و بیست و چهار دفعه چشم خود را ببندید و باز کنید.

از بین بردن خطوط گوشه و زیر چشم ۱دقیقه

عضله‌های کنار چشم به تخم چشم بسیار نزدیک هستند. بنابراین هنگام انجام این نرمش انگشتان خود را فقط در گوشه‌های بیرونی چشم قرار دهید. انگشتتان را روی پلک نگذارید و پلک‌ها را نکشید. زیرا فشار روی پوست این منطقه ممکن است کمی آن را به عقب بکشد. انگشت سبابه یا وسط و یا هردو انگشت دو دست را روی گوشه بیرونی چشمها قرار دهید. به تدریج سعی کنید چشمهایتان را محکم ببندید. با فشار محکم اما به آرامی با انگشتانتان از بسته شدن چشم‌ها جلوگیری کنید. همانطور که پلک‌ها بسته و به طرف بینی کشیده می‌شوند انگشت خود را آهسته به طرف گوشتان بیاورید. تا پنج بشمارید. استراحت کنید و دستهایتان را پایین بیاورید. این حرکت را شش مرتبه تکرار کنید.

کشیدن و سفت کردن تمام عضلات دور چشم ۱دقیقه

صورت و پیشانی خود را به فراوانی کرم بمالید و برای نرمش از هردو دست استفاده کنید. دو دست را طوری قرار دهید که نوک انگشتان تقریبا در وسط پیشانی و در موازات خط مو و ابروها قرار گیرند. کف دستتان باید زیر چشم‌ها و درست مقابل استخوان گونه دو طرف صورت قرار گیرد. در عین حال که برآمدگی کف دستتان به آرامی استخوان گونه را فشار می‌دهد و پوست بالای گونه را به حرکت درمی‌آورد با حرکتی نرم و آهسته انگشتان خود را به بیرون و بالا بکشید. این حرکت باید نرم و آرام باشد و شش مرتبه تکرار شود.

حالت دادن لب‌ها ۱دقیقه

این نرمش که در سه قسمت می‌باشد لبها را توپر و سفت خواهد کرد و خط لب را به حالت اول باز خواهد گرداند. عضلات اطراف دهان و بینی را نیز محکم می‌کند. اولین قسمت این نرمش برای انعطاف پذیری لب‌ها و عضله‌های اطراف دهان و بینی است. به طور عادی نفس بکشید و صدای آه، او، ای را درآورید. این نرمش از تشکیل خطوط کوچک عمودی بر روی لب بالایی جلوگیری می‌کند. همچنین فرورفتگی بین بینی و لب بالا را صاف می‌کند. نوک انگشت سبابه را روی شکاف وسط لب بالا قرار دهید. سطح انگشت را باید درست بالای خط لب محکم نگاه دارید.

انگشت وسط همان دست را گوشه یک طرف دهان و شست را در گوشه دیگر قرار دهید. با حرکتی محکم شست و