با نحوه تقویت عضلات ناحیه چشم در لیفتینگ آشنا شوید

مراقب چشم‌هایتان باشید

از بین بردن تورفتگی گونه‌های گود

این نرمش را تا آنجا که امکان دارد آهسته انجام دهید. ۱دقیقه

هنگامی که دهان به طرف راست کشیده می‌شود کشش روی عضله گونه چپ است و وقتی دهان به طرف چپ کشیده شود عضله گونه راست کشش می‌یابد. آرواره با دهان حرکت خواهد کرد. نیازی به قفل کردن دندان‌ها یا حتی بستن کامل آنها نیست. کمی دهان خود را ببندید. لبها را جمع کنید. دهان جمع شده را تا آنجایی که امکان دارد به طرف راست بکشید. گونه چپ را محکم روی دندان‌های آسیا بکشید و پوست گونه چپ را آهسته روی دندان‌ها به طرف راست بکشید، با این حرکت، دهان خود را به حالت مکیدن درآورید. دهان خود را استراحت دهید. سپس لب‌ها و دهان را جمع کنید و به طرف چپ بکشید و همان کاری را که روی گونه چپ انجام دادید تکرار کنید. برای هر طرف سه بار این حرکت را تکرار کنید.

سفت کردن پلکهای شل ۱دقیقه

چهار انگشت هر دست را به روی پلکهایتان قرار دهید.

انگشتانتان را محکم روی قسمت پایین کناره ابرو یعنی درست بر گوشه استخوان قرار دهید. سعی کنید پلکهایتان را ببندید ولی با بالا بردن ابروها توسط هرچهار انگشت از بسته شدن پلک‌ها جلوگیری کنید. هنگام بالا بردن ابروها، گوشه بیرونی را محکم بالا بکشید. این حرکت علاوه بر پلک‌ها، عضله‌های گوشه چشم را نیز نرمش می‌دهد. در این حالت باید چشمهایتان به گونه‌ای باشد که انگار دزدانه نگاه می‌کنید. سعی کنید چشمهایتان را ببندید و در عین حال مقاومت کنید و تا شش بشمارید. استراحت کنید. دستهایتان را پایین بیاورید. این نرمش را شش مرتبه تکرار کنید.

تقویت عضلات و چشم

نرم کردن و تقویت عضلات پلک‌ها: ۱دقیقه

چشم‌ها و ابروها و شقیقه‌ها را با مقدار زیادی کرم بپوشانید. انگشت سبابه هر دست را روی گوشه بیرونی هر چشم قرار دهید. انگشت وسط را زیر ابرو و حدود دو سانتی متر از گوشه بیرونی به طرف داخل روی بلندترین نقطه قوس ابرو قرار دهید.

همانطور که پوست و عضله زیر آن را به طرف شقیقه می‌کشید، انگشتانتان را محکم فشار داده و همانجا نگاه دارید. پوست را رو به بالا بکشید تا چشمهایتان کشیده به نظر آید. همانطور که پوست را با فشار بالا می‌کشید چشم‌ها را شش مرتبه باز و بسته کنید. هنگام بستن چشم‌ها، آنها را محکم ببندید. کشش سخت عضله‌ها را زیر انگشتانتان احساس خواهید کرد. ولی سعی کنید نگذارید پوستتان از زیر انگشتانتان بلغزد، البته چون پوستتان را کرم مالیده‌اید هر دفعه که چشمانتان را محکم می‌بندید انگشت سبابه در واقع کمی لیز می‌خورد. پس از شش بار باز و بسته کردن چشم استراحت کنید و انگشتان خود را پایین بیاورید. بعد از آنکه یکی دو لحظه استراحت کردید، این نرمش را تکرار کرده و دوباره شش مرتبه چشمان خود را باز و بسته کنید. همین حرکت را تکرار کنید و بیست و چهار دفعه چشم خود را ببندید و باز کنید.

از بین بردن خطوط گوشه و زیر چشم ۱دقیقه

عضله‌های کنار چشم به تخم چشم بسیار نزدیک هستند. بنابراین هنگام انجام این نرمش انگشتان خود را فقط در گوشه‌های بیرونی چشم قرار دهید. انگشتتان را روی پلک نگذارید و پلک‌ها را نکشید. زیرا فشار روی پوست این منطقه ممکن است کمی آن را به عقب بکشد. انگشت سبابه یا وسط و یا هردو انگشت دو دست را روی گوشه بیرونی چشمها قرار دهید. به تدریج سعی کنید چشمهایتان را محکم ببندید. با فشار محکم اما به آرامی با انگشتانتان از بسته شدن چشم‌ها جلوگیری کنید. همانطور که پلک‌ها بسته و به طرف بینی کشیده می‌شوند انگشت خود را آهسته به طرف گوشتان بیاورید. تا پنج بشمارید. استراحت کنید و دستهایتان را پایین بیاورید. این حرکت را شش مرتبه تکرار کنید.

کشیدن و سفت کردن تمام عضلات دور چشم ۱دقیقه

صورت و پیشانی خود را به فراوانی کرم بمالید و برای نرمش از هردو دست استفاده کنید. دو دست را طوری قرار دهید که نوک انگشتان تقریبا در وسط پیشانی و در موازات خط مو و ابروها قرار گیرند. کف دستتان باید زیر چشم‌ها و درست مقابل استخوان گونه دو طرف صورت قرار گیرد. در عین حال که برآمدگی کف دستتان به آرامی استخوان گونه را فشار می‌دهد و پوست بالای گونه را به حرکت درمی‌آورد با حرکتی نرم و آهسته انگشتان خود را به بیرون و بالا بکشید. این حرکت باید نرم و آرام باشد و شش مرتبه تکرار شود.

حالت دادن لب‌ها ۱دقیقه

این نرمش که در سه قسمت می‌باشد لبها را توپر و سفت خواهد کرد و خط لب را به حالت اول باز خواهد گرداند. عضلات اطراف دهان و بینی را نیز محکم می‌کند. اولین قسمت این نرمش برای انعطاف پذیری لب‌ها و عضله‌های اطراف دهان و بینی است. به طور عادی نفس بکشید و صدای آه، او، ای را درآورید. این نرمش از تشکیل خطوط کوچک عمودی بر روی لب بالایی جلوگیری می‌کند. همچنین فرورفتگی بین بینی و لب بالا را صاف می‌کند. نوک انگشت سبابه را روی شکاف وسط لب بالا قرار دهید. سطح انگشت را باید درست بالای خط لب محکم نگاه دارید.

انگشت وسط همان دست را گوشه یک طرف دهان و شست را در گوشه دیگر قرار دهید. با حرکتی محکم شست و انگشت وسط را به طرف هم بکشید. شست و انگشت وسط باید به انگشت سبابه که روی شکاف لب بالا قرار دارد برسد. می‌توانید دهان خود را کمی باز نگه دارید تا به لب پایین خود فشار نیاورید. این حرکت را شش مرتبه تکرار کنید. نرمش آخر مخصوص لبی است که چروک دارد. لب را با مقدار زیادی کرم بپوشانید و هنگام صاف کردن چروکیدگی‌ها فشار محکمی به روی آن آورید. کمی بخندید تا لب بالایی بر روی دندان‌ها کشیده شود. این تمرین را پنج مرتبه تکرار کنید.

تقویت عضلات و دهان

ازبین بردن خطوط کنار دهان و بالا بردن گوشه‌های افتاده دهان

در این نرمش آرواره‌ها باید کاملا باز باشند و عضله کنار دهان باید جمع و سفت شود و طوری حالت بگیرد که گوشه‌های افتاده دهان و چروک‌های آن ناحیه را از بین ببرد. دهان خود را باز کرده و لبهایتان را تا آنجا که امکان دارد ازهم باز نگه دارید. لب‌ها را روی دندان‌های بالا و پایین بکشید. ولی آرواره‌ها را نبندید. اگر باز نگه داشتن آرواره‌تان در این حالت مشکل است، دستتان را زیر چانه برده و آرواره پایینی را باز نگه دارید. بعد از چند مرتبه تمرین، دهان و عضلات آرواره قوی‌تر خواهند شد.

لبهایتان را به اندازه‌ای جمع کنید که فقط سوراخ کوچکی باقی بماند و بتوانید انگشت کوچک را داخل دهانتان کنید. در حالی که لب‌ها را به آن حالت در می‌آورید، عضله‌های لب را سفت کنید و در ذهن خود تا پانزده بشمارید. لب‌های خود را محکم به حالت سوت زدن نگه دارید و تا پنج بشمارید. سه مرتبه این کار را تکرار کنید.

تقویت عضلات

ازبین بردن غبغب ۲دقیقه

این نرمش در پنج قسمت انجام می‌شود:

۱- سر خود را آنقدر به عقب خم کنید تا روی پشتتان قرار گیرد. عضلات جلوی گردن خود را منقبض کنید. سعی کنید آنها را سفت و محکم کنید. دندانهایتان را محکم بهم قفل کنید. آرواره‌های خود را آنقدر محکم ببندید تا رگ‌های گردن بیرون بزند. آرواره خود را پنج مرتبه باز و بسته کنید.

۲- سر خود را همچنان عقب نگه دارید آرواره‌هایتان را ببندید. دندانهایتان را روی هم نگاه دارید. درحالی که عضلات گردنتان هنوز سفت است سر خود را به حالت معمولی باز گردانید. سرتان را به عقب فشار دهید. همانطور که سرتان را بالا می‌آورید چانه خود را پایین نگه دارید.

۳- گردن را رو به عقب و چانه را رو به پایین نگه دارید. سرتان را چهار مرتبه به سمت چپ و چهار مرتبه به سمت راست ببرید و استراحت کنید و عضله‌های گردن را آزاد نگه دارید. این تمرین را چهار مرتبه تکرار کنید به این ترتیب شما عضلات منقبض شده گردن را شانزده مرتبه به چپ و شانزده مرتبه به راست می‌برید.

۴- سرتان را به عقب ببرید عضلاتتان را منقبض کنید. با شست و انگشت سبابه عضلات سفت شده چانه خود را نیشگون بگیرید. این حرکت را ادامه بدهید تا آن قطعه چربی گرم و پوست‌تان قرمز شود.

۵- درحالی که سرتان عقب است انگشت سبابه خود را تا آنجا خم کنید که بند اول و دوم آن زاویه قائمه بسازند. خط زیر آرواره را دنبال کرده و با استخوان بند دوم انگشت خم شده از وسط چانه به طرف گوش ماساژ بدهید.

سفت کردن غبغب ۱دقیقه

نوک انگشتان دست راست را روی قسمت پایین گردن، جایی که گردن و شانه به هم می‌رسند، درست زیر چانه قرار دهید. با حرکات دوار دست را از سمت راست به بالا ببرید تا انگشتانتان به زیر گوش راست برسند. انگشتان خود را دوباره پایین بیاورید و پنج مرتبه حرکت را تکرار کنید. استراحت کنید. با همان شکل قسمت چپ گردن را نیز از پایین به طرف گوش ماساژ دهید. پنج مرتبه حرکت را تکرار کنید. استخوان بند دوم انگشتانتان را زیر چانه قرار دهید. انگشتان خم شده خود را به آرامی به طرف بالا تا زیر لبه گوش ببرید. ده مرتبه حرکت را تکرار کنید.

بعد از نرمش به سر و گردن خود آب سرد بپاشید و سپس یک پارچه خیس را پنج دقیقه روی گردن نگه دارید تا به پوست طراوت ببخشید.

برای اینکه پوستی کشیده و صاف داشته باشید باید:

  1. در روز حداقل شش لیوان آب بنوشید.
  2. در رژیم غذایی خود مقدار زیادی میوه و سبزی بگنجانید.
  3. هرشب حداقل۷ساعت بخوابید.
  4. روی یک بالش صاف و کوچک بخوابید.
  5. هر روز ورزش کنید.
  6. سعی کنید به زندگی خوشبین باشید.
  7. هیچگاه بدون پاک کردن مواد آرایشی و سلول های مرده به رختخواب نروید.
  8. از پوست خود در برابر نور خورشید محافظت کنید.
  9. در مقابل تغییرات ناگهانی حرارت از پوست خود مراقبت کنید.

منبع: برگرفته از کتاب (از پوست خود چه می‌دانید؟)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.