نیمکره راست مغز و عملکرد خلاقانه

نیمکره چپ مسئول تفکر منطقی و نیمکره راست مسئول خلاقیت

اکثر کارها در جامعه توسط نیمکره چپ مغز با فرآیندهای تفکر خطی و منطقی انجام می شود. همه چیز در تحصلات آکادمیک از محتوای کلاس گرفته تا  ارزشیابی زبان­ها، ریاضیات و علوم به همین بخش منطقی مغز مربوط می شود. مشاغلی که نیاز به تحلیل و بررسی دارند نیز با نیمکره چپ مغز کار می کنند. عملکرد تمام این وظایف انجام شده توسط نیمکره چپ به راحتی قابل اندازه گیری است. قدرت نیمکره راست که به خلاقیت و حل مسئله مربوط می شود، اغلب نادیده گرفته یا رد می ­شود زیرا به سختی درک می شود و عملکرد آن به سختی قابل اندازه گیری است.

اما مشکلات پیچیده نیاز به خلاقیت نیمکره راست دارند. راه حل های جدید را نمی توان بدون منطق نیمکره چپ مغز اجرا کرد. برای مثال تولید ماشین فورد ابتدا نیازمند طراحی ماشین است. یعنی هنری فورد ابتدا با تخیل خود ماشین فورد را طراحی کرده و سپس تولید کرده است.

نیمکره راست با منطق محدود نمی­ شود

نیمکره چپ در حل مسائل ریاضی و یا آزمایش‌­های علمی با استفاده از فرآیندهای خطی که ریشه در حقایق و شواهد تجربی فعال دارد، عالی است. با این حال، برخی از مسائل نیازی به راه حل­‌های خطی ندارند. نیمکره راست که از شهود برای حل مشکلات استفاده می­‌کند، ممکن است راه حل های بسیار یا  دیدگاهی نسبت به وضعیت ارائه دهد.

برای خلق چیزهای جدید باید با چیزهایی مواجه شوید که قبلا با آنها سر و کار نداشته‌اید. نیمکره راست، می­­‌تواند چیزهای ناشناخته را کشف و اثبات کند.

نیاز جامعه به یک جایگزین سالم سوخت برای گاز منجر به اختراع لامپ توسط توماس ادیسون شد. اکنون جهان بدون لامپ قابل تصور نیست. برای هر اختراعی قبل از به­ وجود آمدن، باید آن را تصور کرد تا به اختراع منجر شود، همانطور که ویلبور و اوریل وایت هواپیما را اختراع کردند و مسیر تاریخ انسان را تغییر دادند، آنها اگر تصوری از پرواز نداشتند به این کشفیات دست پیدا نمی­‌کردند. هواپیمایی که آنها اختراع کردند، مسیر تاریخ بشر را تغییر داد اما اگر تفکر برادران رایت ریشه در منطق داشت، این اتفاق هرگز نمی افتاد.

منبع lifehack.org