اصول جهانی موفقیت در زندگی

تلاش کردن تنها راه رسیدن به موفقیت نیست

0

موفقیت تنها تلاش کافی نیست بلکه آشنایی با قوانین مخصوص و به کارگیری آنها در زندگی می‌تواند شما را سریعتر به اهدافتان رسانده و باعث موفق شدن شما در هر کاری شود.

۱. قانون علت و معلول

هر چیز به دلیلی رخ می‌دهد. برای هر علتی معلولی هست، و برای هر معلولی علت یا علت‌های بخصوصی وجود دارد، چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد.

۲. قانون رابطه‌ی مستقیم

زندگی بیرون شما بازتاب زندگی درونی شماست. بین طرز فکر و احساسات درونی شما از یک طرف و عملکرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر رابطه مستقیم وجود دارد.

انگیزه و موفقیت

۳. قانون انگیزه

هر چه می‌گویید یا انجام می‌دهید از تمایلات درونی، خواسته‌های شما سرچشمه می‌گیرد. پس برای رسیدن به موفقیت باید انگیزه‌ها را مشخص کرد تا با یک برنامه‌ریزی اصولی به هدف رسید.

۴. قانون انتظار

اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چیزی را در جهان پیرامونتان داشته باشید آن چیز به وقوع می‌پیوندد . شما همیشه هماهنگ با انتظارات‌تان عمل می‌کنید و این انتظارات بر رفتار و چگونگی برخورد اطرافیانتان تأثیر می‌گذارد.

۵. قانون تمرکز

هر چیزی را که روی آن تمرکز کرده و به آن فکر کنید در زندگی واقعی، شکل گرفته و گسترش پیدا می‌کند. بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که واقعاً طالب آن هستید.

۶. قانون عادت

حداقل  ۹۵  درصد از کارهایی که انجام می‌دهیم از روی عادت است. پس می‌توانیم عادت‌هایی را که موفقیت‌مان را تضمین می‌کنند در خود پرورش دهیم؛ و تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشود، تمرین و تکرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهیم.

۷. قانون انتخاب

زندگی ما نتیجه انتخاب‌های ما تا این لحظه است. چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستیم، کنترل کامل زندگی و تمامی آن چه برایمان اتفاق می‌افتد، در دست خودمان است.

مثبت فکر کردن و موفقیت

۸. قانون تفکر مثبت

برای رسیدن به موفقیت و شادی، تفکر مثبت امری ضروری است. شیوه تفکر شما نشان دهنده‌ی ارزش‌ها، اعتقادات و انتظارات شماست.

۹. قانون تغییر

تغییر ، غیر قابل اجتناب است و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن.

۱۰. قانون انعطاف‌پذیری

در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید، اما در مورد روش دستیابی به آنها انعطاف‌پذیر باشید. در عصر تحولات سریع، رقابت شدید و کهنه شدن مدام همه چیز، انعطاف‌پذیری و سازگاری از شرایط اساسی موفقیت است.

۱۱. قانون کنترل

سلامتی ، شادی و عملکرد درست از طریق کنترل کامل افکار، اعمال و شرایط پیرامونمان به وجود می‌آید.

۱۲. قانون مسئولیت

هر چه و هر کجا که هستید به خاطر آن است که خودتان این طور خواسته‌اید. مسوولیت کامل آن چه که هستید ، آن چه که به دست آورده‌اید و آن چه که خواهید شد بر عهده خود شماست.

کمک دادن و موفقیت

۱۳. قانون پاداش

عالم در نظم کامل به سر می‌برد و ما پاداش کامل اعمالمان را می‌گیریم. همیشه از همان دست که می‌دهیم، از همان دست می‌گیریم. اگر از عالم بیشتر دریافت می‌کنید، به این دلیل است که بیشتر می‌بخشید.

۱۴. قانون وفور نعمت

ما در جهانی سرشار از نعمت زندگی می‌کنیم، جهانی که در آن گنجینه‌ی عظیمی از ثروت برای تمام کسانی که طالب آن هستند وجود دارد. برای دستیابی به استقلال مالی همین امروز برای افزایش ثروت خود تصمیم بگیرید و سپس همان کاری را انجام دهید که دیگران پیش از شما برای رسیدن به همین هدف انجام داده‌اند.

۱۵. قانون سرمایه

سرمایه عبارت از دارایی‌هایی است که می‌توان برای تولید پول نقد از آن استفاده کرد. باارزش‌ترین دارایی شما توانایی کسب درآمد است. منابع جسمانی، ذهنی و عقلانی شما که مرتبا در حال رشد و تغییر است، سرمایه‌ی شخصی شماست.

۱۶. قانون خدمت

پاداش‌هایی را که در زندگی می‌گیرید، با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد. هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار کنید و توانایی‌های خود را افزایش دهید، در عرصه‌های مختلف زندگی خود بیشتر پیشرفت می‌کنید.

۱۷. قانون علت و معلول

هر چه به دلیلی رخ می‌دهد. برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی علت یا علت‌های به خصوصی وجود دارد، چه از آن‌ها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگی هر کاری را که بخواهید می‌توانید انجام دهید، به شرط آن که تصمیم بگیرید که دقیقاً چه می‌خواهید و سپس عمل کنید.

آرزوهای بزرگ و موفقیت

۱۸. قانون ذهن

شما تبدیل به همان چیزی می‌شوید که درباره آن بیشتر فکر می کنید. پس همیشه درباره چیزهایی فکر کنید که واقعاً طالب آن هستید.

۱۹. قانون عینیت یافتن ذهنیات

دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی دنیای درون شماست. کار اصلی شما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنید. زندگی ایده‌آل خود را با تمام جزییات آن مجسم کنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند، حفظ کنید.

۲۰. قانون رابطه مستقیم

زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست. بین طرز تفکر و احساسات درونی شما ، و عملکرد و تجارب بیرونی‌تان رابطه مستقیم وجود دارد. روابط اجتماعی ، وضعیت جسمانی شرایط مالی و موفقیت‌های شما بازتاب دنیای درونی شماست.

باور به موفقیت

۲۱. قانون باور

هر چیزی را که عمیقاً باور داشته باشید، به واقعیت تبدیل می‌شود. شما آن چه را که می‌بینید باور نمی‌کنید، بلکه آن چیزی را می‌بینید که قبلاً به عنوان باور انتخاب کرده‌اید. پس باید باورهای محدودکننده‌ای را که مانع موفقیت شما هستند، شناسایی کنید و آن‌ها را از بین ببرید. 

۲۲. قانون ارزش‌ها

نحوه عملکرد شما همیشه با زیربنایی‌ترین ارزش‌ها و اعتقادات شما هماهنگ است. آن چه که ارزش‌هایی را که واقعاً به آن اعتقاد دارید بیان می‌کند، ادعاهای شما نیست بلکه گفته‌ها، اعمال و انتخاب‌های شما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.

۲۳. قانون تأثیر تلاش

همه امیدها، رویاها، هدف‌ها و آرمان‌های ما در گرو سخت‌کوشی است. هر چه بیشتر تلاش کنیم؛ موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد. 

۲۴. قانون آمادگی

در هر حوزه‌ای موفق‌ترین افراد ، آن‌هایی هستند که وقت بیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کارها می‌کنند. عملکرد خوب نتیجه آمادگی کامل است. 

۲۵. قانون حد توانایی

شاید برای انجام همه کارها وقت کافی وجود نداشته باشد ولی همیشه برای انجام مهم‌ترین کارها وقت کافی هست. هر چه بیشتر کار کنیم، کارایی بیشتری پیدا می‌کنیم. اما باید اموری را بر عهده بگیریم که در حد توانمان باشد.

تصمیمگیری و موفقیت

۲۶. قانون تصمیم

مصمم بودن از ویژگی‌های اساسی افراد موفق است. در زندگی هر جهشی در جهت پیشرفت هنگامی حاصل می‌شود که در موردی تصمیم روشنی گرفته باشیم.

۲۷. قانون خلاقیت

ذهن ما می‌تواند به هر چیزی که باور داشته باشد، دست یابد . هر نوع پیشرفتی در زندگی با یک ایده آغاز می‌شود و چون توانایی ما در خلق ایده‌های جدید نامحدود است، آینده نیز محدودیتی نخواهد داشت.

۲۸. قانون استقامت

معیار ایمان به خود، توانایی استقامت در برابر سختی‌ها، شکست‌ها و ناامیدی‌هاست . استقامت ویژگی اساسی موفقیت است . اگر به اندازه کافی استقامت کنیم، طبیعتاً سرانجام موفق خواهیم شد. 

۲۹. قانون صداقت

خوشبختی زمانی به سراغ ما می‌آید که تصمیم بگیریم هماهنگ با والاترین ارزش‌ها و عمیق‌ترین اعتقادات خود زندگی کنیم. همواره باید با آن بهترین بهترین‌ها که در درون‌مان وجود دارد، صادق باشیم.

۳۰. قانون انعطاف‌پذیری

در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشید، اما در مورد روش دست‌یابی به آن ها انعطاف‌پذیر باشید. درعصر تحولات سریع و رقابت شدید، انعطاف‌پذیری از ضروریات است. 

احساس خوشحالی و موفقیت

۳۱. قانون خوشبختی

کیفیت زندگی ما را احساسمان در هر لحظه تعیین می‌کند واحساس ما را تفسیر خودمان از وقایع پیرامونمان مشخص می‌سازد، نه خود وقایع. هرگز برای این که تجربه خوشی از دوران کودکی داشته باشید، دیر نیست. کافی است گذشته را مرور کنید و روشی را که برای تفسیر تجربیات خود داشته‌اید، تغییر دهید.

۳۲. قانون تعجیل

ما همواره دوست داریم که هر چه زودتر به آرزوهایمان برسیم، به همیت دلیل است که در تمام عرصه‌های زندگی بی‌قراریم. 

۳۳. قانون فرصت

بهترین فرصت‌ها اغلب در معمولی‌ترین موقعیت‌های زندگی‌مان به وجود می‌آید. پس بزرگترین فرصت‌ها به احتمال زیاد همیشه در دسترس ماست. 

۳۴. قانون خود شکوفائی

شما می‌توانید هر چه را که برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود به آن نیاز دارید، بیاموزید. آن‌هایی که می‌آموزند، توانا هستند. 

۳۵. قانون بخشندگی

هر چه بیشتر ، بدون انتظار پاداش به دیگران خدمت کنید، خیر و نیکی بیشتری به شما می‌رسد، آن هم از جاهایی که اصلاً انتظار ندارید. شما تنها در صورتی حقیقتاً خوشبخت خواهید شد که احساس کنید به دلیل خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید .

جمع آوری و تنظیم: کاویاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.