مرور رده

خوشبختی و موفقیت

فرق بین بیماری روانی و اختلال شخصیتی

اختلال شخصیت عبارت است از: «یک الگوی با دوام و پایدار از رفتار و تجربه درونی که به طور قابل ملاحظه‌ای با انتظاراتی که از شرایط فرهنگی فرد وجود دارد متفاوت باشد، فراگیر و غیرقابل انعطاف باشد، شروعش به دوران نوجوانی یا اوایل بلوغ برگردد

زوج‌هایی که همدیگر را دوست دارند باعث افزایش وزن یکدیگر می‌شوند

پژوهشگران تغییرات وزن و وضعیت روابط میان 6949 نفر را در طول چند سال دنبال کردند، و یافته‌های آنها نشان داد که افرادی که ازدواج می‌کنند و همخانه می‌شوند، با احتمال بیشتری چند کیلویی وزن اضافه می‌کنند