مرور رده

میراث فرهنگی و صنایع دستی

حصیر بافی یزد

حصیر بافی از سوغاتی های استان یزد می باشد به دلیل وجود نخلستان‌های خرما در شهرستان بافق و اردکان ، این شغل نیز به موازات شغل کشاورزی در این مناطق رواج داشته‌است