مرور رده

سفر

چگونه می توان با نوزاد سفر کرد؟

توصیه می شود حتی الامکان مادر و نوزاد در ماه های اول به سفر نروند زیرا مادر نیاز به استراحت و آرامش پس از زایمان دارد و نوزاد نیز باید خود را با محیط جدید وفق دهد. اما اگر مجبور به سفر هستید، برای آن برنامه ریزی داشته باشید. دیگر نمی توانید…

برای سفر کجا برویم؟

انتخاب جایی برای سفر گاهی کار بسیار سختی است. اما می توانید بر اساس روشی عقلانی انتخاب های خود را محدود سازید